Nyheter

November

Alla fläktar förses med nya luftfilter. OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utförs med godkänt resultat.

Oktober

Källargrunden putslagas och målas grå, ton-i-ton med dom nya aluminiumfönstren. Snörasskydd monteras på yttertaket för att förhindra olyckor i form av fallande is- & snöklumpar.

September

Hemsjukvården hyr ytterligare ett kontor. Samtliga källarfönster byts ut till moderna fönster med frostade isolerglasrutor.

mer

Kentaur Förvaltning AB
Stora Vägen 31
513 33 FRISTAD

E-mail:
erik.m@kentaur.se