Nyheter

Juli

Efter tre månaders renovering är nu fasaden runt Röda Korset-flygeln tilläggsisolerad och omklädd. Samtidigt är taket från denna del fram till Stora Vägen utbytt.

Juni

Fristadshuset blir ägare till "Choicehuset", Stora Vägen 29 i Fristad.

Maj

En ny lokal iordningställs och dit in flyttar Elektrokök AB. Samtidigt flyttar Tiica AB ut.

April

Nya element monteras i konferensrummet. Nu blir värmen jämnare. Yttertaket och hängrännnorna på flygelbyggnaden över Röda Korset byts ut.

Mars

Ett avloppsrör spricker i källaren men upptäcks snabbt och lagas av husets egen rörmockare Jens. Inga skador uppstår till följd av sprickan.

mer

Kentaur Förvaltning AB
Stora Vägen 31
513 33 FRISTAD

E-mail:
erik.m@kentaur.se