Nyheter

September

Anticimex inspekterar ute och inne. En mus fångad (utomhus). Garageportarna servas. Stort avloppsstopp i norra husdelen åtgärdat genom högtrycksspolning.

Augusti

Ny asfalt läggs utefter 29:ans norra fasad för att regnvattnet skall rinna undan bättre. Ny hyresgäst, Mix Beauty Room, flyttar in på tredje våning.

Juli

Ny hresgäst, Wifetrap Brewery, öppnar ett "Taproom" i 29:an. Relationsritningarna uppdateras efter ombyggnaden av Elastocons och Hemtjänstens lokaler.

Juni

Den årliga kontrollen av brandposter utförs utan anmärkning. Befintliga kolsyresläckare laddas om. Luftfiltren till Frigym byts ut.

mer

Kentaur Förvaltning AB
Stora Vägen 31
513 33 FRISTAD

E-mail:
erik.m@kentaur.se